[:pl]Dom Wody sp. z o.o. jedynie udostępnia niniejsze oprogramowanie, które pochodzi od niezależnego wytwórcy. Wszelkie udzielane w związku z korzystaniem z programu zgody i udostępniane przez użytkownika informacje udzielane i udostępniane są przez niego we własnym imieniu i na własny rachunek oraz ryzyko. Dom Wody sp. z o.o. nie jest twórcą, administratorem danych, ani w… Read More