Co zrobić gdy w sieci jest zbyt niskie ciśnienie wody (poniżej 2,8 atm.).

Systemy RO PURICOM-AQUASAN mogą pracować z ciśnieniem niższym niż 2,8 atm., ale dla zachowania odpowiedniej wydajności urządzenia należy zastosować pompę wspomagającą zamontowaną zgodnie z instrukcją, lub zmienić konfigurację urządzenia.