Czarna membrana na wejściu wody zasilającej.

Świadczy to o zapchaniu membrany pyłem węglowym pochodzący z wkładu węglowego. Aby uniknąć tego należy wypłukać wkład węglowy przed jego założeniem.