Czy potrzebna jest lampa UV w domowych filtrach do wody i na jakiej zasadzie działa?

Lampę UV należy zastosować jako zabezpieczenie przed wtórnym skażeniem wody. Promienie ultrafioletowe, w szczególności w zakresie długości fali 250-280 nm (tzw. promienie UV-C), mają właściwości bakteriobójcze niszcząc strukturę komórek bakterii. Woda poddawana naświetlaniu zostaje odkażona już po upływie 10-30 sekund, przy czym właściwości organoleptyczne nie ulegają zmianie. Istotnym ograniczeniem zastosowania tej metody jest rozpraszanie promieni, jeżeli w wodzie znajduje się zawiesina lub na ściankach występują osady węglanu wapnia. Ponadto, pomimo skutecznego odkażania brak jest długotrwałego działania bakteriobójczego i dlatego woda w krótkim czasie może ulec powtórnemu zakażeniu.