Czy w trakcie regeneracji zmiękczacz odcina wodę w budynku?

Podczas regeneracji, która trwa 1-2 h i zwykle odbywa się w czasie najmniejszego poboru wody, np. w nocy, dostępna jest woda, ale nie jest to woda zmiękczona.