Czy woda po zmiękczaniu jest słona?

W wodzie zmiękczonej zawartość sodu wzrasta, podczas gdy stężenie chlorków pozostaje bez zmian. Tymczasem słony smak powstawałby w wyniku połączenia się sodu i chlorków. Woda zmiękczona nie jest więc wodą słoną.