Dobór restryktora (ogranicznika przepływu).

Oryginalne restryktory dobierane są odpowiednio do typu membrany, temperatury i jakości wody w instalacjach krajowych. Zainstalowanie innego typu restryktora może spowodować zwiększenie odrzutu do ścieku.