Jak sprawdzić uszczelkę typu o-ring w obudowie 10″?

Po wyjęciu wkładów i dokładnym oczyszczeniu uszczelki należy sprawdzić czy nie występują pęknięcia. Jeśli materiał wykazuje uszkodzenia mechaniczne należy wymienić go na nowy. Przed ponownym założeniem uszczelki należy ją posmarować wazeliną techniczną w celu uniknięcia zassania się korpusu obudowy.