Jak zamontować korpus filtra narurowego?

Korpus należny ustawić zgodnie z kierunkiem przepływu wody. Przytwierdzić do ściany za pomocą płytki montażowej.

Montażu dokonać za zaworem odcinającym. Do uszczelnienia przyłączy stosować tylko i wyłącznie taśmę teflonową.

Instalacja musi być zabezpieczona przed uderzeniami hydraulicznymi za pomocą reduktora ciśnienia. Do połączeń używać kształtek z gwintem prostym.