Membrana zapchała się zbyt szybko.

Nie dokonywano wymiany wkładów filtracyjnych, co doprowadziło do zapchania, deformacji membrany. Puszczono wodę o temperaturze powyżej 25oC, lub woda w membranie uległa zamarznięciu. Nie wypłukano wkładu węglowego. Jeśli nie wystąpiły powyższe okoliczności, prawdopodobnie twardość wody jest zbyt wysoka. Twardość wody wpływa na deformację membrany. Zalecamy zmiękczyć wodę. Nie można jednoznacznie określić powyżej jakiej twardości należy zastosować zmiękczanie. Zależy to od temperatury, ciśnienia, ilości pobieranej wody. Bezwzględnie należy zastosować zmiękczanie, jeśli twardość wody wynosi więcej niż 50oF. Jeśli zmiękczymy wodę do twardości powyżej 25oF niewątpliwie wpłynie to na przedłużenie żywotności membrany.