Naciskam przycisk wylewki i woda nie leci lub leci bardzo powoli.

W przypadku systemów ze zbiornikiem – należy sprawdzić czy nie jest zamknięty zawór dopływowy oraz czy zawór zbiornika nie jest zamknięty lub zbiornik nie jest pusty. Przy temperaturze wody w polskich sieciach wodociągowych, napełnienie pustego zbiornika może trwać ok. 4 godzin. Zbiornik ma pojemność roboczą do 11 litrów i zużycie takiej ilości wody w krótkim czasie może być przyczyną powyższego problemu. Oddzielną przyczyną może być brak ciśnienia w dolnej części zbiornika lub zużyty wkład szlifujący.
Natomiast w przypadku systemów bez zbiornika – należy sprawdzić (przez odkręcenie kranu), czy jest ciśnienie w instalacji doprowadzającej wodę do mieszkania. Jeśli jest, powodem powolnego sączenia się wody mogą być zapchane filtry wstępne lub zużyta membrana.