Polityka prywatności

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako RODO), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu jest DOM WODY Sp. z o.o., ul. Marcinkowskiego 125C, 88-100 Inowrocław

2. Spółka przetwarza dane osobowe w celach:
1) prawidłowego wykonywania zawartych umów;
2) wysyłki informacji marketingowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. stanowią przepisy RODO, w tym w szczególności zgoda. Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia przesyłanie Państwu ofert.

4. Czas przetwarzania danych osobowych to okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

5. Uprawnienia Użytkownika w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych:
1) prawo dostępu: Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy Spółka przetwarza dane osobowe, które go dotyczą, oraz do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, którymi dysponuje Spółka,
2) prawo do sprostowania: Użytkownik może zażądać od Spółki sprostowania danych osobowych, gdy są one niedokładne lub ich uzupełnienia, gdy są niekompletne, a także sam może dokonać sprostowania swoich danych w Serwisie,
3) prawo do usunięcia danych, zwane prawem do „bycia zapomnianym”: Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych, kiedy nie są one już potrzebne do celów, do których zostały zebrane, bądź kiedy cofnięta została zgoda na ich przetwarzanie,
4) prawo do ograniczenia przetwarzania: Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych, w takim przypadku będą one przechowywane wyłącznie w celu dochodzenia i obrony roszczeń,
5) prawo do przenoszalności: Użytkownik ma prawo otrzymać dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przekazać je innemu, wskazanemu przez Użytkownika podmiotowi,
6) prawo do sprzeciwu: Użytkownik może wnieść sprzeciw się wobec przetwarzania danych osobowych, w takim przypadku Spółka zaprzestanie przetwarzania danych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub jest to niezbędne w celu dochodzenia lub obrony roszczeń,
7) prawo do wniesienia skargi: Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące ze Spółką, to jest:
1) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki, oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki,
2) podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
3) podmioty, z którymi Spółka ma zawarte umowy o przetwarzanie danych osobowych.

8. Cookies – strona internetowa Spółki używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

9. Informacje marketingowe – masz możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową. Możesz w każdym czasie zrezygnować z otrzymywanych informacji marketingowych poprzez użycie linka znajdującego się w otrzymanej wiadomości.