Słychać szum przy zaworze czterodrożnym lub zaworze przepływu jednokierunkowego.

Należy odpowietrzyć układ poprzez parokrotne naciśnięcie spustu wylewki przy zamkniętym zaworze odcinającym dopływ wody do zbiornika. Jeśli powyższe czynności nie przyniosą poprawy należy sprawdzić ciśnienie w zbiorniku.