Wężyk wchodzi zbyt głęboko w złączkę.

Należy wyjąć wężyk ze złączką, uciąć wężyk prostopadle, uważnie włożyć na głębokość 9 mm w złączkę i następnie dokręcić ręcznie nakrętkę.