Woda leci cały czas do ścieku mimo napełnienia zbiornika.

Zawór czterodrożny nie zamyka dopływu wody do membrany. Należy sprawdzić ciśnienie w sieci, które powinno być minimum 2,8 bar, jeśli ciśnienie jest mniejsze, należy zmienić konfigurację zgodnie z zaleceniami lub zamontować pompkę. Inną przyczyną może być ciśnienie poduszki powietrznej w zbiorniku. Ciśnienie jest zbyt małe poniżej 0,4 bar. Poduszka powietrzna działa jak sprężyna dociskająca zawór zwrotny. Ciśnienie powinno być w zakresie 0,4-0,6 atm. Inną przyczyną może być uszkodzenie zaworu czterodrożnego przez kawałek opiłka lub pył, który dostał się do układu podczas montażu. Wówczas należy wymienić zawór na nowy. Powodem może być także uszkodzona uszczelka membrany.