Zauważyłem/am wyciek na złączach, co robić?

Przypadki takie są bardzo sporadyczne, ale mogą się zdarzyć w momencie przesuwania i przestawiania systemu lub gwałtownych zmian ciśnienia wody. Należy jak najszybciej odciąć dopływ wody do systemu, zamykając zawór doprowadzający i bezzwłocznie zawiadomić dystrybutora, od którego urządzenie zostało zakupione