Zbiornik wody magazynującej oraz obudowy pocą się.

Pocenie występuje przy dużej różnicy temperatur wody zasilającej i pomieszczenia, w którym zainstalowany jest system. Jest to zjawisko normalne, nie świadczące o złej pracy urządzenia. Aby uniknąć zamoczenia powierzchni, na której stoi zbiornik można podłożyć pod system plastikową podkładkę. Nie wykonanie tego zabezpieczenia może doprowadzić do spulchnienia płyty wiórowej szafki kuchennej i w konsekwencji do jej gnicia.