Zbyt duże ciśnienie w sieci – powyżej 6 atm.

Należy zastosować reduktor ciśnienia, aby wyeliminować możliwość uszkodzenia systemu i ewentualnego zalania.