Zbyt wysoki TDS wody uzdatnionej

Źle przepłukana membrana. Należy ją płukać przez dwie godziny w celu wypłukania środka konserwującego. Patrz montaż systemów RO. Nie poprawnie włożona membrana w obudowę. Należy wyjąć membranę z obudowy, sprawdzić czy nie zostały uszkodzone uszczelki: w górnej części oraz dwie uszczelki w dolnej. Należy ponownie posmarować uszczelki wazeliną.