Odżelaziacze z regeneracją KMnO4 DW KXRX

Złoże typu KX to złoże filtracyjne składające się w 85% z zeasorbu, 10% dwutlenku manganu i wapna hydrantyzowanego.

Regeneracja złoża następuje podczas płukania wstecznego poprzez wcześniejsze napowietrzenie wody lub poprzez dozowanie nadmanganianu potasu.

Złoże podnosi Ph wody, dzięki temu procesowi osiąga wysoką zdolność usuwania związków żelaza, manganu oraz nieprzyjemnego zapachu siarkowodoru.

Urządzenie może współpracować z tradycyjnym zbiornikiem ocynkowanym bez membrany oraz dowolnym zbiornikiem hydroforowym.

Stacja po wykorzystaniu możliwości uzdatniających złoża automatycznie przeprowadzi regeneracją złoża przy pomocy roztworu nadmanganianu potasu (KMn04).

W kolejnej fazie nastąpi utlenienie oraz wytrącenie trudno rozpuszczalnych związków żelaza, manganu, siarki na powierzchni złoża.

Kolejne płukanie ma na celu usunięcie tych pierwiastków ze złoża. Po procesie regeneracji złoże wraca do swoich wcześniejszych zdolności.

Urządzenie sterowane jest głowicą RX która w sposób bezproblemowy oraz ekonomiczny kontroluje procesami regeneracji.

WŁAŚCIWOŚCI

•  Głowica sterująca z dyskami ceramicznymi, gwarantującymi wysoką odporność na zużycie oraz cichą pracę.
•  Automatyczna regeneracja
•  Prosta konstrukcja
•  Bypass w zestawie

Atest higieniczny

BUDOWA
l. Głowica sterująca
2. By-pass
3. Zbiornik ze złożem
4. Zbiornik KMn04
5. Wąż do zaciągania regenerantu
6. Odpływ do kanalizacji
7. Kolanko przelewowe