Odżelaziacze dwuzbiornikowe z kompresorem DW DUO KMP

Urządzenie pozwala na uzdatnianie wody poprzez usunięcie żelaza, manganu, siarkowodoru i uciążliwego zapachu, który iest z nim związany.
Indywidualnie zaprogramowany odżelaziacz odmierza objętość wody i w odpowiednim czasie dokonuie regeneracji złoża.
Przy urządzeniach z serii DUO zastosowana iest dodatkowa butla, gdzie woda zostaje napowietrzona poprzez specjalną głowicę (RX107), która współpracuje z bezolejową sprężarką.
Do regeneracji złoża nie potrzeba używać żadnych środków chemicznych, dlatego woda po regeneracji może trafiać bezpośrednio do przydomowych oczyszczalni ścieków, bez obawy o ich kondycję. Użytkownik nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z zakupem środków niezbędnych do regeneracji złoża.
Odżelaziacze zapewniają przepływ do 2,5 m3/h co powoduje, że mogą być stosowane zarówno w gospodarstwie domowym, jak i w przemyśle.
Zastosowane złoża charakteryzują się wysoką skutecznością w długim okresie eksploatacji.