Filtr do demineralizacji wody

Filtry do demineralizacji wody składają się z butli ciśnieniowej, ręcznej głowicy przepływowej, systemu dystrybucyjnego oraz złoża demineralizującego Mb400. Złoże jest gotową do użytku mieszanką żywic, odpowiednią do wytwarzania wody zdemineralizowanej czyli pozbawionej wszystkich soli. Otrzymuje się ją przez wymieszanie dwóch w pełni zregenerowanych żywic jonowymiennych – kationitu silnie kwaśnego i anionitu silnie zasadowego. Mieszanka przeznaczona jest do filtrowania wody zarówno surowej jak i wcześniej przygotowanej przez inny system filtracji.