Zmiękczacze przemysłowe typu PARARELL

Urządzenie składa się z dwóch butli ciśnieniowych zawierających żywicę jonowymienną, głowic sterujących firmy RunXin oraz zbiorników na roztwór regenerujący (solankę). Zmiękczacze dostarczają wodę uzdatnioną w sposób ciągły. Dzięki podłączeniu równoległemu możliwe jest uzyskanie zwiększonego przepływu chwilowego.

Okresowa regeneracja nasyconym roztworem soli odbywa się w pełni automatycznie. Głowice na podstawie objętości zużytej wody obliczają częstotliwość regeneracji. Dzięki połączeniu obu głowic specjalnym przewodem, regenerację złoża w danym momencie może podjąć tylko jedna kolumna ze złożem, zapewniając ciągłą dostawę wody dzięki drugiej kolumnie.

Twarda woda powoduje osadzanie się kamienia głównie na elementach podgrzewaczy wody, sprzętów gospodarstwa domowego, częściach maszyn oraz w rurach instalacji wodnej zwiększając ich awaryjność i znacznie podnosząc zużycie energii. Zawarte w twardej wodzie sole wapnia, magnezu i żelaza niszczą także tkaniny i powodują powstanie na nich trwałych plam, utrudniają tworzenie się piany (zwiększając zużycie proszków i detergentów), podrażniają skórę, powodują tworzenie się osadu na wannach, psują smak napojów i potraw.

Zawarte w zmiękczaczach żywice (silnie kwaśny kationit w cyklu sodowym) skutecznie usuwają jony powodujące twardość wody, np. wapń i magnez. W nieco mniejszym stopniu usuwane są również żelazo i mangan