[:pl]Dom Wody sp. z o.o. jedynie udostępnia niniejsze oprogramowanie, które pochodzi od niezależnego wytwórcy. Wszelkie udzielane w związku z korzystaniem z programu zgody i udostępniane przez użytkownika informacje udzielane i udostępniane są przez niego we własnym imieniu i na własny rachunek oraz ryzyko. Dom Wody sp. z o.o. nie jest twórcą, administratorem danych, ani w… Read More


Miło nam poinformować Państwa, że zostaliśmy sponsorem drużyny koszykarskiej NOTECI Inowrocław! Zapraszamy na stronę drużyny www.ksknotec.info.pl… Read More


W wodzie zmiękczonej zawartość sodu wzrasta, podczas gdy stężenie chlorków pozostaje bez zmian. Tymczasem słony smak powstawałby w wyniku połączenia się sodu i chlorków. Woda zmiękczona nie jest więc wodą słoną.… Read More


Zmiękczacz wody zawiera specjalne złoże jonowymienne, naładowane jonami sodu. Podczas zmiękczania kationy wapnia i magnezu, które są odpowiedzialne za twardość wody, są wymieniane na kationy sodu.… Read More


Korpus należny ustawić zgodnie z kierunkiem przepływu wody. Przytwierdzić do ściany za pomocą płytki montażowej. Montażu dokonać za zaworem odcinającym. Do uszczelnienia przyłączy stosować tylko i wyłącznie taśmę teflonową. Instalacja musi być zabezpieczona przed uderzeniami hydraulicznymi za pomocą reduktora ciśnienia. Do połączeń używać kształtek z gwintem prostym.… Read More


Staramy się rozwijać i przybliżać naszą ofertę klientom, dla tego też często wystawiamy się na targach branżowych.… Read More