W wodzie zmiękczonej zawartość sodu wzrasta, podczas gdy stężenie chlorków pozostaje bez zmian. Tymczasem słony smak powstawałby w wyniku połączenia się sodu i chlorków. Woda zmiękczona nie jest więc wodą słoną.… Read More


Zmiękczacz wody zawiera specjalne złoże jonowymienne, naładowane jonami sodu. Podczas zmiękczania kationy wapnia i magnezu, które są odpowiedzialne za twardość wody, są wymieniane na kationy sodu.… Read More


Korpus należny ustawić zgodnie z kierunkiem przepływu wody. Przytwierdzić do ściany za pomocą płytki montażowej. Montażu dokonać za zaworem odcinającym. Do uszczelnienia przyłączy stosować tylko i wyłącznie taśmę teflonową. Instalacja musi być zabezpieczona przed uderzeniami hydraulicznymi za pomocą reduktora ciśnienia. Do połączeń używać kształtek z gwintem prostym.… Read More


Wkłady węglowe zawierają specjalny, granulowany, drobnoziarnisty węgiel uaktywniany w procesie produkcji. Jest to węgiel o dużej zdolności adsorpcyjnej. Skutecznie usuwa chlor (w 99%) i szereg lotnych substancji organicznych znajdujących się w wodzie powodujących zły smak i zapach wody (98% rozpuszczalników chloro pochodnych i węglowodorów aromatycznych oraz 85% pestycydów chloro pochodnych i związków wielo aromatycznych). Zaprojektowane… Read More


Są to dystrybutory wody, najczęściej z wbudowanym systemem RO. Dystrybutory wody są doskonałym rozwiązaniem potrzeb pitnej wody dla biur, urzędów, szpitali. Dostarczają nieustannie wysokiej jakości wodę za pomocą zintegrowanych systemów odwróconej osmozy. Możemy uzyskiwać zimną jak i gorącą wodę, a zastosowane elementy odporne są na korozję. Podłączenie systemu odbywa się jak w standardowym RO.… Read More


Zastosowanie szybkozłączki typu Jaco eliminuje konieczność stosowania do połączeń taśmy teflonowej. Jednak należy pamiętać, aby wężyk wetknąć głęboko w otwór złączki. Jeśli włożymy wężyk za płytko to może dojść do wycieku. Aby rozłączyć przewód ze złączką należy obniżyć ciśnienie i przytrzymać na obwodzie szybkozłączkę, wówczas przewód będzie można łatwo wyjąć.… Read More


Lampę UV należy zastosować jako zabezpieczenie przed wtórnym skażeniem wody. Promienie ultrafioletowe, w szczególności w zakresie długości fali 250-280 nm (tzw. promienie UV-C), mają właściwości bakteriobójcze niszcząc strukturę komórek bakterii. Woda poddawana naświetlaniu zostaje odkażona już po upływie 10-30 sekund, przy czym właściwości organoleptyczne nie ulegają zmianie. Istotnym ograniczeniem zastosowania tej metody jest rozpraszanie promieni,… Read More


Odwróconą osmozę uważa się za najskuteczniejszą metodę uzyskiwania krystalicznie czystej wody do picia. Ścieki z RO są ściekami obojętnymi. Nie ma konieczności ich regeneracji. Są filtrami absolutnymi o najmniejszej znanej porowatości. Uzyskiwana woda jest sterylna. Jakość tej wody nie zależy od jakości wody surowej, a jedynie od różnicy ciśnień.… Read More


Wkłady sznurkowe są wykonane z czystego sznurka polipropylenowego. Nawinięty jest on na rdzeń filtracyjny w ten sposób, że gęstość wkładu rośnie w kierunku rdzenia. Są one przeznaczone do wstępnej filtracji zawiesin i osadów, które mogą powodować uszkodzenia urządzeń grzewczych i gospodarstwa domowego. Zatrzymują zanieczyszczenia mechaniczne o grubości ziaren 5, 20 i 50 mikronów. Wkłady te… Read More


Łączenie elementów odwróconej osmozy odbywa się przy użyciu złączek typu Jaco. Rozmiary gwintu tych złączek są różne, ale najbardziej rozpowszechnione są 1/4″. Przy ich dokręcaniu należy pamiętać, aby nie przekręcić gwintu, dlatego nie zaleca się używania narzędzi. Przed zamontowaniem nakrętki gwint należy owinąć taśmą teflonową. Należy pamiętać, aby włożony przewód wystawał ze złączki, gdyż często… Read More